Podporujeme občianske združenie

Zeleň a zdravie v harmónii, o.z.

Hlavnými cieľmi združenia sú najmä:

 • presadzovať a prispievať k realizácii činností, ktoré smerujú k dosiahnutiu vyššej miery uplatňovania zelene v interiéri a exteriéri, k rozšíreniu tvorivosti a estetického cítenia v záhradnom a prírodnom prostredí a jeho priaznivého vplyvu na zdravie človeka,
 • prispievať svojou činnosťou k zlepšovaniu a zveľaďovaniu stavu životného prostredia, k udržiavaniu a zachovaniu existujúceho vyhovujúceho životného prostredia, prírodného prostredia a zelene,
 • podporovať a prispievať k rozvoju prevencie v oblasti ochrany a podpory fyzického a mentálneho zdravia, prispievať k šíreniu pozitívneho vplyvu zelene a priaznivého prírodného a životného prostredia na zdravie človeka, prispievať k vytváraniu podmienok k aktívnejšiemu presadzovaniu zdravého životného štýlu v bežnom živote,
 • podpora vzdelávania a dosiahnutia vyššej úrovne vedomostného poznania.

Kontaktné údaje:

 • Ako podporiť občianske združenie

  Združenie je možné podporiť:

  • prostredníctvom vkladu/prevodu na č. účtu:                                                                                                                                                SK63 0900 0000 0051 6507 8634               alebo
  • venovaním podielu 2 % z vami odvedených daní
 • Údaje o občianskom združení k venovaniu podielu 2 % z dane:

  Názov: Zeleň a zdravie v harmónii, o.z.

  Forma: Občianske združenie

  Sídlo: Tomášikova 12570/50A,  831 04 Bratislava – Nové Mesto

  IČO: 52074404

  Združenie je zapísané v Notárskej komore v zozname Poberatelia 2 % z dane na stránke: