Architektonické Projekty a Vizualizácie
Prírodných Exteriérov

Spolupracujeme s architektonickými, záhradnými, krajinárskymi a realizačnými tímami.


shadow-ornament

Médiá

Boli sme súčasťou:


ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Čo obsahuje video vizualizácia?

Grafické 3D animácie zamerané na rôzne časti celkového priestoru, nasledujúce za sebou a uložené ako 1ks videa vo formáte mp4.

Koľko nám trvá finálne odovzdanie vizualizácie?

Približne 3 – 6 týždňov.

Koľko nám trvá finálne odovzdanie návrhovej štúdie/projektu?

Približne 6 – 8 týždňov

Aké sú základné podklady k tvorbe vizualizácie?

Fotografie súčasného stavu, zhotovená štúdia alebo zameranie plôch a prvkov v prípade jednoduchých menších priestorov.

Aké sú základné podklady k tvorbe návrhu?

Fotografie súčasného stavu, zameranie súčasných plôch a prvkov (dwg / pdf / ručný nákres v prípade jednoduchých priestorov).


info@envispol.sk